stap_1.pngPremière

7 december 2016

Op deze dag wordt de verkoopdocumentatie en het inschrijfformulier beschikbaar gesteld. U kunt deze op de dag zelf óf na de start verkoop invullen en bij Kalliste of EKZ|Makelaars inleveren.


stap_2.pngInschrijven

15 december 2016 12.00 uur

U wenst een woning te kopen in het project ‘Hélène Swarth’. Op het inschrijfformulier geeft u uw voorkeur op voor één of meerdere bouwnummers. Vóór de sluitingsdatum, donderdag 15 december om 12.00 uur, dient u het formulier in bij Kalliste per e-mail (heleneswarth@kalliste.nl) of per post (Postbus 632, 3430 AP te Nieuwegein). Ook kunt u het ingevulde formulier inleveren bij EKZ|Makelaars, Wiegerbruinlaan 39 te Uithoorn.


stap_3.pngToewijzing

16 december 2016

Als u bent ingeloot voor een woning wordt u op 16 december 2016 gebeld. U verkrijgt een optie op de woning van uw keuze en er wordt een afspraak ingepland voor het verkoopgesprek. Als u geen optie op een woning heeft kunnen bemachtigen ontvangt u een e-mail en wordt u op de reservelijst geplaatst. Indien er nog een woning beschikbaar komt, wordt deze opnieuw verloot onder de reservekandidaten. Als u bent ingeloot op een woning van uw voorkeur, nemen wij telefonisch contact met u op. In de tussentijd blijft u op de reservelijst staan.


stap_4.pngVerkoop-
gesprek

december 2016 - januari 2017

Het verkoopgesprek heeft u met Peter Kruit van EKZ|Makelaars. U krijgt in dit gesprek meer informatie van hem over het plan, de woning van uw keuze en de keuzemogelijkheden- en opties van de woning. 

Wij adviseren u om, vooruitlopend op het gesprek met de makelaar, advies te vragen aan uw bank en/of hypotheekadviseur inzake uw financiële mogelijkheden voor de aankoop van de woning van uw keuze. Dit advies dient u vervolgens mee te nemen naar de makelaar en zal onderdeel zijn van de beslissing of met u een koopovereenkomst zal worden aangegaan.


stap_5.pngOptie-
periode

5 dagen na uw startgesprek

U neemt alle informatie van het startgesprek mee naar huis. U bekijkt thuis rustig nog eens uw mogelijkheden. Vervolgens laat u binnen 5 werkdagen weten of u tot aankoop van de woning over wilt gaan. Als u dit niet wenst, dan gaan wij over tot het toewijzen van deze woning aan een andere kandidaat.


stap_6.pngEen feestelijk moment

5 dagen na afloop optieperiode

Nadat u heeft aangegeven dat u de koop- en aannemingsovereenkomst (KO & AO) wilt tekenen, wordt er door ons binnen 5 werkdagen met u een tekenafspraak ingepland mits u kunt aantonen dat u de woning kunt financieren.
De ontbindende voorwaarde financiering loopt 2 maanden na het tekenen van de KO af. Dit is de periode die u heeft om uw financiering te regelen. Als dit lukt is de aankoop van uw droomwoning een feit!


Interesse?

Alle woningen zijn inmiddels opgeleverd. Meld je hier aan als geïnteresseerde als je op de hoogte gehouden wilt worden over een eventueel volgend woningbouwproject in Uithoorn.

Contactpersoon

1
Yvonne Loos
Projectontwikkelaar
088 – 100 95 00

Bel mij terug

Volg ons op facebook

'Hélène Swarth' is een
ontwikkeling van:

Logo_Kalliste_Zwart_RGB.jpg


Architect:

loko_architecten.gif


Makelaar:

ekz_makelaars.gif